Kalendar prskanja vinove loze

Kalendar prskanja vinove loze se nalazi u tabeli na kraju teksta. Prvo prskanje je zapravo zimsko tretiranje tokom faze mirovanja vinove loze. Za kasno zimsko prskanje vinove loze se preporučuje upotreba preparata na  bazi bakra. Bakarni preparati se mogu koristiti samostalno ili u kombinaciji sa preparatima na bazi mineralnih ulja (crveno  ulje).
Bolesti vinove loze su mnogobrojne, a u okviru ovog članka ćemo se baviti prevashodno gljivičnim bolestima: plamenjača, pepelnica i siva trulež. Program zaštite vinove loze se sporovodi prema kalendaru, tj. prema različitim fenofazama razvoja vinove loze. Protiv gljivičnih bolesti deluju fungicidi, protiv grinja akaricidi, a protiv insekata insekticidi.

Plamenjača vinove loze

Plamenjača vinove loze (uzročnik bolesti je gljiva Plasmopara viticola) je bolest vinove loze poznata još i kao peronospora. Dospela je u Evropu iz SAD-a na američkim Vitis vrstama koje su se tada masovno uvozile. Oštećenja nisu samo direktna zbog napada na grožđe, već i indirektna kod jakih infekcija lista, kada se zbog smanjene asimilacijske površine nakuplja manje šećera u grožđu. Prvi znaci bolesti se pojavljuju na mladim listovima, gde se javljaju svetlije zelene do žute zone („uljane mrlje“) koje se lagano povećavaju dostižući promer 1 do 3 cm. Uskoro, posle inkubacije, s donje strane lista na mestu „uljanih mrlja“ izbijaju bele prevlake. Inficirane zone postaju crvenkasto-smeđe, tkivo odumire i suši se. Plamenjača nastaje zbog velike vlažnosti tla i vazduha. Aktivno deluje na umerenim temperaturama, a kada su velike vrućine (preko 30 stepeni) onda nije aktivna. Plamenjača vinove loze napada: list, cvet, bobice, grozd, mlade lastare.

Preparati protiv plamenjače

Preparati protiv plamenjače su: RIDOMIL GOLD MZ WG, CABRIO TOP,QUADRIS, ACROBATE, MIKAL FLASH, FOLIO GOLD, VERITA, FOLICUR, POLIRAM, EQUATION PRO, CURZATE, ALIETTE, FOLIETTE, MANKOGAL ANTRAKOL, DITAN, CIRAM i dr.

Pepelnica vinove loze

Pepelnica vinove loze (uzročnik bolesti je gljiva Uncinula necator) je prva bolest stranog porekla na vinovoj lozi koja se pojavila u Evropi. Pepelnica napada: listove, zelene lastare, cvast, bobice. Znaci pepelnice se pojavljuju na svim zelenim delovima vinove loze (listovima, peteljkama lista i zelenim izdancima, cvatu, peteljkovini i bobicama). Na licu inficiranih listova se pojavljuje belosiva prevlaka, a napadnuti delovi zaostaju u rastu, te dolazi do uvijanja i kovrdžanja lista. Kod jakih infekcija se osuši ceo list. Bobice grožđa trpe najznačajniju štetu, izgledaju kao posute pepelom, pa otuda ono pepelnica.

Preparati protiv pepelnice

Preparati protiv pepelnice su: RUBIGAN, QUADRIS, SYSTHANE, BAJLETON, TOPAS, CABRIO TOP, STROBY, TRIFMINE, FOLICUR, SAPROL, OLYMP, ANVIL, TILT i dr. Od kontaktnih preparata za suzbijanje pepelnice mogu se primeniti neki od sledecih: THIOVIT, KOSAN, KVAšLJIVI SUMPOR, KOLOSUL SUPER, SUMPOR U PRAHU i dr.

Siva trulež vinove loze

Siva trulež vinove loze (uzročnik bolesti je gljiva Botritis cinerea) se javlja zbog veće količine padavina i visoke relativne vlažnosti vazduha. Bolest napada: listove, mladice, peteljkovinu, bobice. Pojedine bobice i peteljke poprimaju smeđu boju, i na njima se javlja paučinasta, siva prevlaka. Obično su napadnute bobice iz unutrašnjosti grozda, te infekcija prelazi na susedne bobice i peteljčice.

Preparati protiv sive truleži

Preparati protiv sive truleži su: SUMILEX, SWITCH,  TELDOR,  SIGNUM,  MYTHOS,  FOLICUR  i  dr.

Insekti na vinovoj lozi

Insekti na vinovoj lozi su: grožđani moljci (pepeljasti i žuti) i grozdov smotavac, koji mogu da unište i više od pola roda. Sovice, zlatica vinova, trips i lozin lisni pisar oštećuju lišće, a pipe (vinove) i stenice lozina cveta izgrizaju pupove. Tu su još i lozin pupar, lozin ljiljak, lozin lisni miner i sivi grožđani moljac, te klisnjaci, potkornjaci, razne lozine štitaste vaši, hruštevi, lozin cvrčak (lozin zeleni cvrčak iz podreda Cicadina), termiti (Reticulitermes i drugi rodovi), ose (Vespidae) i filoksera vinove loze (trsov ušenac). U novije vreme vinovoj lozi preti i opasna štetočina zelena lozina stenica.

Preparati protiv insekata na vinovoj lozi

Insekticidi za vinovu lozu su: FASTAC, FURY, TALSTAR, ABASTATE, TONUS, VERTIMEC, ANTHOCID, CALYPSO, CONFIDOR, ARMADA, MOSPILAN, VOLLEY i dr.

Grinje na vinovoj lozi

Grinje na vinovoj lozi se nazivaju lozne grinje, a napadaju mlade listove, te na taj način koče njihov normalan razvoj (erinoza, akarinoza). Grinje na vinovoj lozi se prepoznaju po tome što se na licu lista pojavljuju izraštaji, nalik bradavicama. Na naličju lista uočavaju se udubljenja sa beličastom prevlakom. Akarinoza (uzročnik Calepitrimerus vitis) napada pupove i lišće. Erinoza (uzročnik Colomerus vitis) napada lišće.

Preparati protiv grinja

Preparati protiv grinja su: DEMITAN, NISSORUN, OMITE, NEORON, ORTUS, FLUMITE i dr. Preventivno deluje i zimsko plavo prskanje bakarnim preparatima.

Program zaštite vinove loze


Share Button
loading...

Ostavite odgovor

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

error: Content is protected !!