Bistrenje vina belancetom mlekom želatinom bentonitom

Bistrenje vina se radi da bi ono dobilo kristalnu i stabilnu bistrinu, a sem toga bistrenjem vino dobija čistiji ukus i miris, koji mutnoća može da pokvari. Vina za ličnu upotrebu ne moraju da se bistre, ali za prodaju svakako da. Vina se bistre spontano ili se koriste sredstva za bistrenje. Da bi se vino izbistrilo samo od sebe treba dosta vremena, pa mu se zato dodaju sredstva za bistrenje vina. Ona se dele na mineralna i organska, te rastvoljiva i nerastvorljiva. Sredstva za bistrenje moraju biti takva, da ne menjaju ukus, miris ili hemijski sastav vina. Bistrenje vina se radi jajima (belancetom), želatinom, mlekom, bentonitom itd. Sada se nameću pitanja: kako se bistri vino, odnosno kako teče taj postupak i kada se bistri vino, odnosno koje je pravo vreme za to. Nastavi sa čitanjem Bistrenje vina belancetom mlekom želatinom bentonitom

Share Button

Najbolje stone sorte grožđa za jelo u svežem stanju

Stone sorte grožđa su one kojima je primarna namena jelo u svežem stanju ili sušenje, mada se od nekih pravi i vino, ali nisu tome prevashodno namenjene. Sorte grožđa za jelo su po pravilu sa nešto manje šećera, ukusnije, krupnijih bobica, sa više mesa i tanjom pokožicom. Uzgoj stonog grožđa može biti unosan posao, ali su neophodna i prilična ulaganja. Potrebna je potpora od stubova i žice, orezivanje, prskanje, vezanje, okopavanje. Stručnjaci smatraju da klimatske promene na našem podneblju, koje uključuju duga topla leta, sve više pogoduju uzgoju vinove loze. Tako da itekako ima smisla odlučiti se za proizvodnju grožđa. Ima puno onih koji su se opredelili za uzgoj stonog grožđa za sopstvene potrebe. Stone sorte se dele na vrlo rane, rane, srednje kasne, kasne i vrlo kasne. Možda će vam opis ovih sorti pomoći u izboru sorte, ako želite posaditi vinovu lozu. Nastavi sa čitanjem Najbolje stone sorte grožđa za jelo u svežem stanju

Share Button

Sadnja vinove loze u jesen na špalir razmak

Sadnja vinove loze i uopšte podizanje vinograda je zahtevan posao. Danas se vinova loza uglavnom sadi na špalir, odnosno u redove uz podršku betonskih stubova i žice. Za ovo su potrebna dodatna ulaganja. Treba imati na umu da vinova loza zahteva dosta brige i nege tokom čitave godine, ako se žele imati dobri prinosi. Orezivanje, okopavanje, zaštita od bolesti su neke mere koje se moraju primenjivati. I pored znatnih ulaganja koja su neophodna, mnogi planiraju podizanje vinograda. Dobri poznavaoci smatraju da je sa promenom klimatskih uslova kod nas, gde su sve češća duga topla i sušna leta, stvoreni idealni uslovi za uzgoj vinove loze. I dok druge kulture obično pretrpe veliku štetu, ovoj biljci upravo pogoduje takva klima. Površine pod vinovom lozom se povećavaju poslednjih godina. Nastavi sa čitanjem Sadnja vinove loze u jesen na špalir razmak

Share Button

Kalendar prskanja vinove loze

Kalendar prskanja vinove loze se nalazi u tabeli na kraju teksta. Prvo prskanje je zapravo zimsko tretiranje tokom faze mirovanja vinove loze. Za kasno zimsko prskanje vinove loze se preporučuje upotreba preparata na  bazi bakra. Bakarni preparati se mogu koristiti samostalno ili u kombinaciji sa preparatima na bazi mineralnih ulja (crveno  ulje).
Bolesti vinove loze su mnogobrojne, a u okviru ovog članka ćemo se baviti prevashodno gljivičnim bolestima: plamenjača, pepelnica i siva trulež. Program zaštite vinove loze se sporovodi prema kalendaru, tj. prema različitim fenofazama razvoja vinove loze. Protiv gljivičnih bolesti deluju fungicidi, protiv grinja akaricidi, a protiv insekata insekticidi. Nastavi sa čitanjem Kalendar prskanja vinove loze

Share Button

Rezidba vinove loze za početnike

Rezidba vinove loze za početnike podrazumeva da budete upućeni u neke osnovne stvari, kao što je kada treba izvoditi rezidbu vinove loze, na koji način i sa kojim ciljem. Nastavi sa čitanjem Rezidba vinove loze za početnike

Share Button