Vrste hrasta – hrast lužnjak, kitnjak, medunac, cer

Hrast je karakteristično drvo koje se nalazi u šumama, gradskim parkovima, ili čak i u nekim dvorištima. Postoji preko 600 različitih vrsta hrasta u svetu, dok na evropskom području raste svega dvadesetak vrsta hrasta. Najpoznatije vrste hrasta jesu: hrast lužnjak, hrast kitnjak, hrast medunac, hrast cer i hrast crnika. Nastavi sa čitanjem Vrste hrasta – hrast lužnjak, kitnjak, medunac, cer

Share Button
error: Content is protected !!